Blog

#ResponsabiliPentruViitor: care-i faza cu conservarea resurselor și de ce să colectăm separat deșeurile

Salut! Sunt Roxana de pe net și-n realitate am în balcon 3 pungi imense cu ambalaje din plastic pe care trebuie să le duc la un centru de colectare, de unde vor merge mai departe către centre de reciclare. Sunt un om responsabil, ceea ce vă recomand și vouă. Nu țin apa deschisă cât timp îmi periez dinții și încerc să reutilizez/repar/recondiționez obiecte în loc să le pun pur și simplu în coșul de gunoi și să achiziționez altele.
Într-o lume tot mai conștientă de impactul asupra mediului, conservarea resurselor și colectarea separată a deșeurilor reprezintă pași esențiali către un viitor mai durabil și mai echilibrat. Prin adoptarea unui mod de viață responsabil, putem contribui semnificativ la protejarea mediului și la menținerea echilibrului în ecosistemul nostru fragil.

Colectarea separată a deșeurilor este un act simplu, ce permite reciclarea și refolosirea materialelor, reducând astfel impactul negativ asupra resurselor naturale. Fiecare sticlă, hârtie sau ambalaj colectat separat devine o resursă valoroasă, reintegrată în ciclul de producție, prevenind astfel epuizarea resurselor și reducând poluarea.

Prin adoptarea unui comportament eco-friendly, nu doar că conservăm resursele, ci și inspirăm schimbări pozitive în comunitatea noastră. Este o oportunitate de a educa și de a încuraja oamenii să se alăture efortului comun pentru a proteja planeta pentru generațiile viitoare. Fiecare acțiune individuală contează și contribuie la crearea unei societăți mai responsabile, în care conservarea resurselor și protecția mediului sunt priorități cheie.

Eu m-am bucurat super mult că, dincolo de exemplul personal, există și inițiative serioase, susținute de către ONG-uri în acest sens. Cum este și cazul Asociației Preocupați de Viitor, care tocmai a finalizat proiectul „Educație civică activă pentru
conservarea resurselor naturale și colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6”. Proiectul s-a
derulat în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, începând cu 1 septembrie 2022, pe o perioadă de 15 luni și a
beneficiat de o finanțare în valoare totală de 402.854,12 RON, prin programul SIPOCA.
Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, biroul statistic al Uniunii Europene, în România rata de reciclare a deșeurilor
municipale era în 2021 de 11.3%, comparativ cu 48,7% cât reprezenta media Uniunii Europene. În acest context,
proiectul a răspuns unei nevoi stringente la nivel național în general, dar și local în particular, respectiv îmbunătățirea procesului
de management al deşeurilor și creșterea gradului de conștientizare a populației privind importanța implicării civice în problematica de mediu în comunitatea din Sectorul 6.
Astfel, în cadrul proiectului au fost organizate 3 module de curs pe trei tematici: comunicare și dezvoltare
organizațională, participare publică și video participativ în managementul deșeurilor. Tematicile alese au avut ca punct comun implicarea civică a cetățenilor ca vector de creare a unor comunități locale mai prietenoase cu mediul. La traininguri au participat peste 278 de persoane (membri și voluntari ai societății civile din sectorul 6, precum și reprezentanți ai autorității locale din acest sector). Totodată, participanții la curs și-au adus contribuția la elaborarea Ghidului de Activism Civic – un instrument util în creșterea gradului de implicare comunitară a cetățenilor în transformare acestora din actori pasivi în actori activi în implicarea în acțiuni de protejare a mediului.
De asemenea, în cadrul proiectului au fost stabilite la nivel local principii și obiective în domeniul gestionării deşeurilor
pe termen mediu şi lung, care au fost aliniate la noile cerinţe legislative și la noile evoluţii tehnologice din domeniu.
Pentru a sublinia importanța participării civice în problematica de mediu, au fost realizate 7 materiale video în cele mai importante 7 cartiere din sectorul 6, respectiv: Giulești, Drumul Taberei, Crângași, Militari, Grozăvești, Ghencea și Brâncuși.
„Rezultatele proiectului <Educație civică activă pentru conservarea resurselor naturale și colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6> vor contribui la identificarea acelor măsuri individuale și colective menite să contribuie la
adaptarea noastră, ca societate, la schimbările climatice, precum și la diminuarea amprentei pe care fiecare dintre noi o
are asupra consumului de resurse naturale. Ne-am propus ca mesajele noastre să ajungă la cât mai mulți cetățeni ai
Sectorului 6, tocmai pentru a pune bazele unui proces de schimbare de mentalitate: tranziția de la eco-indiferență la un
comportament pro-activ și o atitudine responsabilă față de mediu”, spune Dănuț Stanciu, managerul de proiect.
Proiectul „Educație civică activă pentru conservarea resurselor naturale și colectarea separată a deșeurilor în Sectorul 6” a
fost cofinanțat prin programul de finanțare SIPOCA, apel CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – consolidarea
capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local,
Componenta 1 – Apelul POCA/660/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Valoarea totală a finanțării a fost de
402.854,12 RON, din care finanțarea nerambursabilă a fost de maximum 394.797,04 RON (reprezentând 98%), iar
cofinanțarea din partea Asociației Preocupați de Viitor a fost de 8.057,08 RON (reprezentând 2%).